Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: