Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: