Print »  

Rinkodaros skyrius

Atnaujinta 2013-07-02 13:58

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Kab. nr. El. pašto adresas
Skyriaus vedėja
Vaiva Bukelskytė
8 706 64 987 242 vaiva.bukelskyte@tourism.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
Lauryna Tarvydienė
8 706 64 980 242 lauryna.tarvydiene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Lina Laurynaitė
8 706 64 985 236 lina.laurynaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Ieva Burzdžiūtė
8 706 64 986 236 ieva.burzdziute@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Ieva Druktenė
8 706 64 984 236 ieva.druktene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė (viešieji ryšiai)
Gerda Butkuvienė
8 706 64 967 240 gerda.butkuviene@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti Lietuvos turizmo rinkodaros metinių ir perspektyvinių (2 m.) planų parengimą ir jų įgyvendinimo koordinavimą;
 • dalyvauti rengiant Lietuvos turizmo įvaizdžio strategiją;
 • dalyvauti formuojant Lietuvos turizmo įvaizdį.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia metinius bei perspektyvinius (2 m.) Lietuvos turizmo rinkodaros planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo įvaizdžio strategiją;
 • vykdo Departamento turizmo rinkodaros veiklą, susijusią su valstybės turizmo įvaizdžio formavimu, koordinavimu su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • prižiūri ir administruoja internetinį tinklalapį www.Lithuania.travel, atnaujina jame esančią informaciją;
 • kartu su Tikslinių rinkų skyriumi koordinuoja turizmo informacijos centrų - atstovybių užsienio valstybėse plėtrą ir jų rinkodaros planų derinimą;
 • įgyvendina finansinių išteklių, būtinų kasmetinėms rinkodaros priemonėms, poreikio planavimą bei
 • kartu su Tikslinių rinkų skyriumi priima sprendimus dėl konkrečių rinkodaros priemonių parinkimo ir įgyvendinimo konkrečiose rinkose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su turizmo verslo asociacijomis;
 • vykdo Lietuvos turizmo rinkodaros stebėseną (monitoringą);
 • analizuoja Departamento reprezentacinių rinkodaros priemonių bei Lietuvos turizmo galimybių pristatymo medžiagos poreikį, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl jų užsakymo, organizuoja jų gaminimą ir platinimą;
 • dalyvauja Baltijos šalių turizmo marketingo strategijos parengime bei kituose tarptautiniuose rinkodaros projektuose;
 • pagal kompetenciją įgyvendina tarptautinėse sutartyse numatytas priemones;
 • pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priklausantys klausimai;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavedimus.
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.